بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی " ندای حقیقت " از استان دیاله ، بدنبال سفر مشاور امنیت ملی عراق ،آقای فالح فیاض،در تاریخ 91/8/8 به استان دیاله و بازدید رسمی از اردوگاه جدید عراق (پایگاه تروریستی بدنام اشرف سابق) و اظهارات ایشان در خصوص وضعیت منافقین و خدشه ناپذیر بودن موضوع اخراج منافقین از عراق ، سازمان منافقین نسبت به این سفر ضمن جنجال آفرینی تبلیغاتی- رسانه ای و فرافکنی ، نسبت به اظهارات مشاور ویژه دولت عراق واکنش تندی نشان داد .

    افزودن نظر جدید