براساس گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني " نداي حقيقت " از بغداد در خصوص شرايط بسیار نگران کننده و بدور از رعایت حقوق انسانی حاكم بر كمپ ترانزيت واسيران در بند فرقه رجوي و علي رغم تبليغات روانی سازمان منافقين براي روحيه دادن به اعضاي اسير خود در اين كمپ، موج فرار اعضاي سازمان منافقين وجدائي نفرات از اين فرقه همچنان  روبه افزايش است.در همين ارتباط در اوائل ماه جاری (دیماه) يك تن ديگر از اعضاي سازمان منافقين خود را تسليم نيروهاي يونامي مستقر در كمپ ترانزيت نمود.

    این گزارش می افزاید :اين فرد كه ازجمله افراد ناراضي سازمان و به اصطلاح  يكي از حلقه هاي ضعيف وتحت كنترل فرقه رجوي بود پس از فشارهاي زياد وارده به رهبران سازمان نفاق ، سرانجام  مجبور شدند با خروج و جدائي وي از اين گروهك تروريستي موافقت نمایند.مشاراليه كه مدت 24 سال سابقه حضور در فرقه بد نام تروريستي رجوي را داشت در خصوص وضعيت روحی و جسمی وهمچنین شرايط فعلي اعضا در كمپ ترانزيت اظهار داشت :"     

    افزودن نظر جدید