هجدهم مارس 2013 - آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی خبری نگرانی خود از تنش های سیاسی و وقایع امنیتی در عراق که در ماههای اخیر افزایش داشته است را ابراز داشت. وی از تمامی دست اندرکاران خواست تا برای حل مسئله از طریق دیالوگ اقدام کنند.
    در موضع گیری جداگانه ای آقای بان و کمیسر عالی پناهندگی آقای آنتونیو گوتر از پیشنهاد سخاوتمندانه و انسان دوستانه آلبانی برای پذیرفتن 210 تن از ساکنین کمپ حریه در نزدیکی بغداد استقبال کردند.

    افزودن نظر جدید