مصاحبه سایت ندای حقیقت با آقای سیروس غضنفری

  18آذرماه 1395 برابر با 8دسامبر2016

   آقای سیروس غضنفری از اعضای جدا شده  فرقه رجوی  می باشند  که در طی سال های پس از جدایی از فرقه ،  همه وقت خود را صرف کمک به خانواده های اسیران و  تلاش برای رهایی سایر اسیران در بند تشکیلات رجوی می نمایند  ایشان  همچنان تلاشهای ارزنده ای در افشا کردن فرقه رجوی  برای کمک به جوانان و مردم ایران انجام می دهند. با تشکر از زحمات ایشان مصاحبه ضمیمه توسط خانم سنجابی تهیه شده است

  سوال اول – با سلام خدمت شما آقا ی غضنفری همانطور که اطلاع دارید  فرقه رجوی پس از اخراج کامل از عراق و رفتن به آلبانی با موجی از جدایی نفرات مواجه شده است شما این موضوع را چگونه تفسیر می کنید؟

  با سلام خدمت شما و  خوانندگان فرهیخته  و خانواده هایی که سالها تلاش کردند که فرزندان خود را درکمپ اشرف ولیبرتی ملاقات کنند اما سران فرقه رجوی  مانع  ملاقات آنها شد  همچنین  سلام به بچه های رها شده چه درایران وچه درتمام دنیا که تلاش دارند تا صدای زندانیان دربند فرقه رجوی را به گوش انسانها ی آگاه برساند .

  مریم ومسعود  قبل ازانتقال افراد، درآن موقع تلاش کردند که با دریافت تعهد نامه های چهار سال به چهار سال  از اسرای خود، نگذارند کسی از رفتن حرف بزند و به افراد القا می کردند هر کس از کنار ما برود او را به اجبار  مستقیم به تهران می برند، و زندان  و شکنجه می کنند.... و اینطوری مانع رفتن بسیاری از نفرات ناراضی می شدند. تا اینکه بالاخره بعد از حوادث زیاد، نفرات به آلبانی انتقال داده شدند.

   درآلبانی دیگر حرف هایی که درعراق به نفرات گفته می شد جواب نمی دهد چون درآنجا  دیگر نمی توانند بگویند هر کسی که جدا شد به هتل عراقی یا مستقیم به تهران  می رود یا زندانی می شود.... این کار را مریم رجوی ومرحوم زنده هم نمی توانند حل کنند ودیگر فشار تشکیلاتی لیبرتی واشرف  هم درآنجا نیست که نفرات ترس سربه نیست شدن داشته باشند ویا  گذاشتن نشست های جمعی برای شکستن اراده نفرات  درآن شکلی که درعراق وجود داشت درآلبانی نمیتوانند داشته باشند. به همین خاطر درآلبانی سران فرقه با دو مشکل روبرو  هستند.

  به همین خاطر یکی شرایط سراب تشکیلاتی درآلبانی بوجود آمده است که این کار درشرایط فعلی خوره داخل تشکیلات شده وآن وعده هایی که سران فرقه رجوی قبلاً داده بود، عملی نشد.

  امروز هم با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا می خواهند طوری وانمود کنند درایران قیام خواهد شد؟! که  مشابه این تحلیل ها را قبلا هم دراشرف شنیدیم و احتمالاشما وجداشدگان یادشان  است که درانتخابات آمریکا 24 سال پیش با پیام مسعود خان ساعت 2 شب به سالن ها آمدیم وبرای پیروزی بیل کلینتون رقص کردیم !!

  دورریاست او تمام شد اما به ایران حمله نظامی نکرد ویا یادتان است درانتخاب بوش پسر، ما درآن موقع دراشرف به گفته مرحوم زنده سرفراز بودیم وعبور از نشست های دیک وحمله 11 سپتمامبر مسعود خان تحلیل کرد که بعداز افغانستان حمله به ایران است که از همه هم تعهد دریافت کرد تا سال 82 کسی حق ندارد بریده ، رمیده ، ... باشد ودیدید شرایط عوض شد وتمام تحلیل ها غلط از آب درآمد وثمره آن را درسال 83 خودتان هم شاید بودید دیدید که  یک مرتبه 700 نفر به جز آن نفرات که دردرگیری پل صدور فرار کردند وبه ایران آمده بودند ویا به جاهای دیگر رفتن، جدا شدند درآن شرایط اگر آمریکایی ها درآن تیف نفرات را به جای دیگر انتقال می دادند ،  شاهد جدایی های دو برابر آن هم می شدیم .

  آن دسته از افراد که فریب بردن نفرات به اروپا را خوردن وجدا نشدن ولی همان نفرات وقتی پایشان به اروپا باز شده ودیگر تحلیل های آبکی را هم دراین سالها دیدند.

  شاید ما امروز با ریزش کم درآلبانی روبرو هستیم این از آن  جهت است  که نفرات فضای خروج از سازمان وآینده خود دریکی از کشورها را بررسی میکنند و دریک حالت سکون قرار گرفته اند.

  اما به نظرم بعداز خرداد 1396 ریزش دراوج خود قرار خواهد گرفت وفقط کسانی خواهند ماند که به این اردوگاه سالمندان تن بدهند که برای آینده خود همانجا را انتخاب کند به خاطر سن بالائی که  دارند و البته دیگر مبازره از وجودشان رخت کنده وماندن درآن اردوگاه سالمندان را ترجیح  میدهند.

  درهمین راستا باید نفرات جدا شده تلاش کنند تا انتقال نفرات جدا شده به کشورهای دیگر را از طریق UN سریعتر کنند تا دوستان رها شده دریک کشور دلخواه خود به زندگی راحت تر برسند .

  سوال دوم – علیرغم اینکه تمامی کارشناسان سیاسی و اغلب افرادی که به مواضع سازمان مجاهدین در طی سه دهه گذشته آشنایی دارند. حضور فرقه را در آلبانی نشانه فروپاشی و تایید بطلان تمامی مواضع و اعمال گذشته آنها در سی سال گذشته می دانند که نتیجه آن انحراف و تند روی و ضربه های متعددی  بود که به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و انقلاب و جوانان وطن وارد آورده اند. نظر شما در این باره چیست"

  جواب: چنانکه شما هم درسوال تان مطرح کردید آلبانی محل فروپاشی این فرقه است وبه همین خاطر بود که سازمان رابطه  خود را با عربستان علنی کرد ویا داستان های همنشینی با گروهای سوریه ویا حمایت از سیاست های عربستانی واسرائیلی که امروز مریم رجوی آن را دنبال می کند . به همین خاطر هم با دوستان جدیدشان درمراسم پاریس مسعود را مرحوم اعلام کردند تا درآینده بگویند این خط درنبود مسعود بود ویا مثل سال 54 که مسعود را یک مرتبه با یک اعلامیه ی  12 بند ی به میدان آوردند درآینده هم بخواهند با 12 بند دیگر او را به میدان بیاورند که البته این کار درآینده هم مثل گذشته با شکست روبرو خواهد شد .

  شما امروز درایران شاهد هستید که نسل جوان همان قشر فعال وقتی نام این گروه می آید آن را دشمن خود می داند.

  درگردهم آیی های 16آذر دردانشگاه ها ،  از نام این گروه کسی یاد نکرد واین غلط بودن سیاست های این گروه دراین 37 سال را نشان می دهد .

  امروز کسی به سازمان مجاهدین درایران جنبش نمی گوید بلکه هم دست با گروه های تند لقب گرفته و می گویند این گروه با دشمنان ایران هم سو شده است.

   درزمان جنگ با صدام وامروز که درمکه کشتار شد هم سویی با عربستان را درپیش گرفت بس این گروه انقلابی نیست بلکه مزدوراست برای کشورهایی  که درشرایط خاص از آن مصرف می کنند . امروز آگاهی دربین جوانان آنقدر بیشتر است که گروه های این چنینی دیگر خریدار ندارند .

  قشر آگاه راه درست را انتخاب می کنند  ومیدانند که این گروه ضربه ای را به جنبش های آزادی خواه زده است که  کسی تا کنون نزده است.

  به همین خاطر است که امروز درکشوری 80 میلیونی 8000 نفر هم خواهان این گروه نیست ویا پایگاه مردمی ندارد ومسلما جایی درآینده سیاسی ندارد . امروز درکشور رای ملت مشخص کننده سیر جریانات  کشور است نه اینکه  یک گروه  منزوی برای ملت تصمیم بگیرد زمان اش گذشته است .

  سوال سوم - در خبرها خواندم که اکنون یک بامبول سیاسی جدید  که البته شگرد قدیمی دیگری است را به پا کرده و در یک بازی مضحک و غلط اضافه   گفته اند خط جدید "تهاجم حداکثر سیاسی" می باشد و هم چنین کنفرانسی در زمینه باصطلاح حقوق بشربا کمک ایادی صهیونیستی و عربستان  راه انداختند. در این باره نظرتان  را  بفرمایید؟

  جواب: این حرف که امروز مریم رجوی با بیان خط جدید پیشروی سیاسی یا همان تهاجم حداکثر سیاسی در اور بیان می کند برای روحیه دادن به آن پیرمردان وپیرزنان دوربر خود است وخودش هم می داند این حرف ها مضحک است.

  اما اگر این حرف هارا هم نزند چیزی دیگر ندارد چنانکه می داند درسال 75و 76 همان مریم با مرحوم زنده مسعود خان مرحله "سین" یعنی سرنگونی را بیان کردند ویا سال بعد مرحله "سین آ " را بیان کردند یعنی آماده گی برای سرنگونی درهمان سال این خود یک تناقض بود که چرا مرحله سرنگونی قبل از آمادگی سرنگونی بیان شده است واین هم مثل آن حرف ها پیشروی  سیاسی یا تهاجم حداکثری سیاسی از همان تناقض های این گروه است که هرگز تمام شدنی نیست وحرف  مفت زدن هم برای این خانم آسان است وهم کار اصلی اش!

  اودریک مناظره هم شرکت نمی کند که درآنجا جواب این نوع حرف های مضحک را بگیرد.

  جدا شده ها چند بار از سران خواستند که  دریک مناظره شرکت کنند اما تن نداده اند  واین را هم می دانید که دردورن تشکیلات هم به کسانی که دراین باره حرف بزند ،  میدان نمی دهند تا این نوع تناقضات را بیان کنی ونفرات ناچار هستند فقط به گفته مریم کف بزند فکر می کنند درهمه جا وقت حرف مریم را می شنوند فقط کف می زنند اینطوری نیست بلکه مسخره می کنند واین را بداند که حداکثر تهاجم سیاسی در اور نیست بلکه درخیابان های این کشور باید باشد بس این حرف ها از ریشه مضحک است .

  درزمینه حقوق بشر که امروز با ایادی ولابی های صهیونیستی ، عربستانی – با دولتی بعنوان  شقی ترین  حکومت ضد حقوق بشری-  هم سو شده به خاطر دفاع از حقوق ملت ایران نیست آن دو ازسوزش شکست درسوریه ودر یمن این را بیان می کنند واین هم از حول حلیم به دیگ آنها افتاده است .

  داستان حقوق بشر درایران  را ملت خود بهتر از آنها دنبال می کنند وامروزهم درجامعه ما که درفضای مجازی فعال هستند خوب می دانند که درایران زندان سیاسی آنچنان وجود ندارد واگر هم است صدا یش درزندان خفه نمی شود درچنین شرایط که سازمان با هم سویی  با دشمنان پیش می رود کاری شبیه موضعگیری خائنانه  درمورد مسئله ی هسته ای کشوراست

  رجوی ها  دانشمندان این کشور را با کمک همین اربابان خود ترورکردند واین خط امروز شکست خورده است  و... 

  سوال چهارم - نظر شما درباره آینده فرقه  و فعالیت های مذبوحانه اخیر آنان چیست؟

  جواب: به نظر من سازمان مجاهدین درایران همان سال که مبارزه مسلحانه شروع کرد واز کشور خارج شد عمر خود را تمام کرد .

  جنگ بین دو کشور باعث شد که درکنار صدام برای ادامه حیات خود به آن ذلت تن دهد تا اینکه درآن زمان تبدیل به یک ارتش عراق < جزه فیلق دوم >  باشد .

  درداستان کرد کشی شرکت کرد تا درنزد صدام خود را بیمه کند واین را هم خود مسعود درآن زمان گفت من با این کار (یعنی )کشتن کرد ها نزد صاحب خانه شما را بیمه کردم تا اینکه صدام سقوط کرد  و ...

  الان هم که شما ویا ما از این گروه خبر داریم یک سری نفرات مخالف دردورن تشکیلات ویک  عده نفرات پیر درهمان ارتش یا سازمان است وهر گروه بالندگی نداشته باشد آن گروه عاقبت خوبی ندارد.

   باید بدانیم که درسازمان نسل جدید وجود ندارد نفرات سال های ده 50 و60 است وبقیه نفرات که به سازمان آمدن فریب خورده  وازاهالی اردوگاه های صدام وبعداً هم فریب خورده ی کسب وکار وزندگی دراروپا بودند.

  درهر صورت،  نسل امروز به آنها دایناسور می گویند ... این گروه آینده ندارد ودرآلبانی دیگر مبارزه وجود ندارد وفعالیت های فعلی درخارج هم به خاطر سرخ نگه  داشتن صورت خود است که به گروه های  دیگر بگویند ما هستیم واین برای هوداران هم روشن شده است درمراسم ها می بینم که  بطور انگشت شمار از ایرانی ها  شرکت می کنند ... ولی آنها پناهنده های سوری و نفراتی از آفریقای جنوبی ... را به مراسم خود می آورند واین درحالی است که  درخارجه چند میلیون ایرانی وجود دارد که رغبتی به سازمان نشان نمیدهند .

  ساده تر اینکه،  پایان عمر این گروه درهمان سال 60  بود چون خودش را از جامعه جدا کرد وخود را ابتر نمود واز کار انداخت.  

  بعنوان سوال آخر هرمطلبی که به نظرتان می رسه ازتجربیات خودتون  و برای نسل جوان که کمکی باشه که گول چنین فرقه هایی رو نخورند بفرمایید؟

  جواب: فرصت هایی برای جوانان باید مهیا شود که خوب درس بخوانند ومقدمات اشتغال آنها فراهم شود ومیل به زندگی آینده ی روشنتر دروجود آنها تشدید شود که لاعلاجی ویاس آنها را بسوی گمراهی ها - که یکی ازآنها هم پیوستن باین گروه های هوایی است – بر جسم وجان آنان مستولی نگردد.

  داشتن یک درک متوسط اززندگی و مهیا شدن یک زندگی شرافتمندانه با کمترین امکانات ، دارای جذبه های لازم برای نرفتن بسوی این گروه های منحط و فریبکار است!

  درپایان اززحمات شما درافشای چهره ی کریه مجاهدین رجوی وکمک به صیقل یافتن بیشتر حقایق ، کمال تشکر وامتنان را دارم.

  افرادی مثل شما،  با افشای پشت پرده های مخوف فرقه ی رجوی، خدمات ارزنده ای به کشور ومردم می نمایند.

   هم چنین و با تشکر از آقای غضنفری برای شرکت در مصاحبه

  افزودن نظر جدید