بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ندای حقیقت از بغداد اخیراً سرکرده نفاق بدنبال جلب حمایت و پشتیبانی برخی جریانات کردی مخالف دولت مرکزی از این گروهک تروریستی می باشد و با استفاده از تمام ظرفیت های خود  تلاشهای فراوانی را در این راستا بکار بسته است .
    این گزارش می افزاید پس از فروکش کردن هیاهوی رسانه ای و جنجال تبلیغاتی فرقه رجوی مبنی بر خروج از لیست گروههای تروریستی وزارتخارجه امریکا ،مشخص گردید تاکنون هیچ یک از کشورهای اروپائی ،آسیائی و حتی دست چندم افریقائی بدلیل ماهیت تروریستی این گروهک حاضر به پذیرش اعضا آن نیستند.

    افزودن نظر جدید