منابع مطلع پارلمانی در اردن روز گذشته اعلام کردند سازمان مجاهدین خلق(منافقین) از طریق تعدادی از نمایندگان اردنی، به دولت این کشور پیشنهاد داده است تا ضمن موافقت با درخواست این گروهک برای اسکان، اجازه ساخت یک شهرک در صحرای این کشور را نیز به آنان بدهد.
    براساس جزئیات اعلام شده توسط این منابع، منافقین پیشنهاد داده اند تا انتقال عناصر این گروهک از پایگاه عراقی الحریه (لیبرتی) طی چند مرحله انجام شود و همه هزینه های این جابجایی نیز بر عهده این گروه باشد.

    افزودن نظر جدید