بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی " ندای حقیقت " به نقل از خبرگزاری فارس «علی الدباغ» سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد اظهار داشت: تخلیە کامل اردوگاە اشرف و انتقال اعضای باقیماندە سازمان مجاهدین خلق[منافقین] کە هم اکنون در اردوگاە مستقر هستند، از هفتە آیندە آغاز خواهد شد.

  وی افزود: هم اکنون ١٠٠ نفر از اعضای سازمان خلق[منافقین] برای فروش اموال خود در اردوگاە  اشرف باقی ماندەاند، این سازمان پیش از این قرار بود تا اواسط ماە نوامبر اردوگاە اشرف را بە طور کلی تخلیە کند و اموال خود را بە فروش برساند اما تاکنون هیچ اقدامی در این بارە  صورت نگرفتە و آنها همچنان در اردوگاە حضور دارند.

  الدباغ با تاکید بر تصمیم دولت عراق مبنی بر تخلیە کامل اردوگاە اشرف طی هفتە آیندە،تصریح کرد: اولتیماتوم  دولت عراق بە سازمان مجاهدین خلق[منافقین] هفتە آیندە بە پایان می‌رسد و  ١٠٠ نفر از اعضای این سازمان باید تا پایان هفتە آیندە اردوگاە را بە طور کامل تخلیە کنند و بە کمپ لیبرتی منتقل شوند.

  تخلیه اردوگاه اشرف و انتقال کامل منافقین به اردوگاهی در بغداد نخستین گام در راستای خارج کردن آنها از خاک عراق است که توافقنامه آن در اوایل سال 2011 میان دولت عراق و سازمان ملل به امضا رسید.

  تاکنون طی چندین مرحله این توافقنامه اجرایی شده و در نوبت‌های مختلف عناصر منافقین از پایگاه اشرف به اردوگاه «لیبرتی» در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد منتقل شده‌اند و تعداد کسانی که هنوز در اشرف هستند، از 100 نفر تجاوز نمی‌کند و این تعداد نیز سرانجام اشرف را تخلیه و آن تحویل دولت عراق خواهند داد.

  کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل نیز در حال حاضر تلاش دارد تا عناصر این گروهک تروریستی را در یک کشور ثالث اسکان دهد و یک طرح شفاف در این زمینه نیز تدوین شده است.

  افزودن نظر جدید