بر اساس گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی "ندای حقیقت " از بغداد در پی به بن بست رسیدن راهبرد سازمان منافقین برای خروج دسته جمعی اعضای سازمان از عراق ،که بارها سرکرده نفاق بر این امر اذعان داشته و مرتباً در تبلیغات رسانه ای به این موضوع می پردازد ،تاکنون هیچ کشوری حاضر به پذیرش این گروهک تروریستی نگردیده است که این موضوع در حقیقت تمامی برنامه های رهبران سازمان منافقین را نقش بر آب نموده است .
    این در حالی است که طبق گزارش خبرنگار ندای حقیقت ،مسئولان رده بالای سازمان برای سرگرم نمودن اعضا با هدف جلوگیری از افزایش موج اعتراضات و انتقادات به عملکرد سرکرده نفاق علی الخصوص  پس از تخلیه اردوگاه تروریستی اشرف ...

    افزودن نظر جدید